Ettehiyyatu Dini Bilgi Platformu

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu
Ettehiyyatü Duası ve Anlamı
Menu
Your Cart

  İsmi Azam

  İsmi Azam
  İsmi Azam
  İsmi Azam
  İsmi Azam
  İsmi Azam

  İçerik

  İsmi Azam Duası Nedir? İsmi Azam Duası Okunuşu Anlamı ve Faziletleri

  İsmi Azam duası, Allah-u Teala’nın İsimleri arasında “En Büyük İsmi” olarak ifade edilmektedir. Birçok büyük alim bu duanın okunması gerektiğini belirtmektedir.

  Hatta, 24 saat içerisinde İsmi Azam duası 111 kere okunursa, o duanın gün içerisinde gerçekleşeceği alimler tarafından yorumlanmıştır. Tabi ki Kuran-ı Kerim de böyle bir bilgi yer almamaktadır. Alimler hiçbir duanın reddedilemeyeceğini belirtmişlerdir ve bu duanın da Allah katında kabul olacağını söylemişlerdir.

  Gel gelelim İsmi Azam duası ile ilgili merak edilenlere… Birçok kişi "İsmi Azam duası nasıl yapılmalıdır?" ve "İsmi Azam Duası faziletleri nelerdir?" sorusunu merak etmektedir. Bizler de bu içerikte hem bu sorulara cevap bulup hem de Arapça ve Türkçe yazılışlarının yanı sıra Türkçe anlamını yani mealini de belirteceğiz.

  İsmi Azam Duası Nasıl Yapılır?

  İsmi Azam duası hakkında en çok merak edilen soruların başında, bu duanın nasıl yapılacağı yani nasıl okunacağı gelmektedir. Peygamber (S.A.V) Efendimiz şöyle buyurmuştur;

  “Nefsim kudretinde olan Allâhü Teâlâ’ya yemin ederim ki:Allâhü Teâlâ Azim-üş-şân,İsm-i Âzam’ı ile edilen  duaya icâbet  eder,istenileni verir.”

  İsmi Azam duası yapılırken, Allah’ın Esmaül Hüsna’dan 5 isim kullanılır ve o isimler şunlardır;

      Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs

  Dua hakkında Bediüzzaman Hz. şöyle buyurmuştur;

      “Bu isimleri her birisi ya ism-i a’zamdır ya da bu altı ismin tamamından hasıl olan nur, ism-i azamdır”

  İsmi Azam duasında bu 5 ismi kullanılır ve aynı zamanda Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve Ayetel Kursi okunmaktadır. Sonrasında beden ve ruh temizliği için abdest alınmalıdır. Abdest aldıktan sonra kıbleye dönüp niyet edilip 3 kez Fatiha Suresi, 3 kez İhlas Suresi ve 1 kez de Ayetel Kursi okunmalıdır.

  ismi azam duası nasıl yapılır

  Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel  Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe  illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.”

  İsmi Azam Duası Türkçe Anlamı (Meali)

  “Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

  İsmi Azam Duası Dilek İçin Nasıl Okunmalıdır?

  İsmi Azam duası dilek ve isteklerin kabul olması için okunan bir duadır. Birçok kişi dilek ve isteklerinin yerine getirilmesi için özellikle İsmi Azam duasını okumaktadır. İsmi Azam duasını alimlere göre bazı özellikleri yer almaktadır;

      İsmi Azam duası oldukça güçlü bir duadır ve dileklerin yerine getirilmesinde çokça ve sıkça okunmalıdır.

      İsmi Azam duası bir başka kişi tarafından “vekaleten” okunabilir.

      İsmi Azam duası okunurken hangi amaçla okunuyorsa, o amaca yönelik bir niyet getirilmesi gerekmektedir.

  İsmi Azam Duasının Faziletleri Nelerdir?

  İsmi azam duasının alimler tarafından belirtilen birçok hikmeti yani fazileti bulunmaktadır. Peki, İsmi Azam duasının faziletleri neleri kapsamaktadır? İşte, ismi azam duasının faziletlerinden bazıları…

      Kılınan her namazın ardından bu İsm-i Âzam‘ı yüz on bir (111) kere okursa, Allâh-u Teâla ona sır kapılarını açar, mülk ve melekûtü tanıtır, bütün mahlukâtı dilediği sûretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.

      Bu ismi şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına gâlip gelir ve ondan ancak hayır görür.

      Bu ismi şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o âmirin öfkesi diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.

      Bu ismi şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.

      Her kim bu ismi şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyâri olarak muhabbet besler.

      Bu ismi şerifi kılıcına yahut yüzüne nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.

      Bu ismi şerifi bir kağıda yazıp bir mekânın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özelliklede belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyâde tesir eder.

  10,00TL
  Vergiler Hariç: 10,00TL
  Etiketler: İsmi, Azam, İsmi Azam
  Çerez Politikası
  Bu sitede, kullanıcı tecrübesi geliştirmek ve bu web sitesinin randımanlı çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmıştır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakabilirsiniz