Ettehiyyatu Dini Bilgi Platformu

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu
Ettehiyyatü Duası ve Anlamı
Menu
Your Cart

  Kadir Gecesinde Okunan Dualar

  Kadir Gecesinde Okunan Dualar
  Kadir Gecesinde Okunan Dualar
  Kadir Gecesinde Okunan Dualar
  Kadir Gecesinde Okunan Dualar
  Kadir Gecesinde Okunan Dualar

  İçerik

  En Güzel Kadir Gecesi Duaları

  Kur`ân-ı Kerim`in inmeye başladığı Ramazan ayı`nın yirmi yedinci gecesi. Bu bereket için Mevlâ Te‘âlâ’ya ne kadar hamd-ü senâ etsek azdır. İslâm`da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi duası en nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kadir gecesi okunacak dua ile bu geceyi anmak, insanliga rahmet olarak Kur”an”in inmeye basladigi bu geceyi ihya etmek Müslümanlara tavsiye edilmistir. Kadir gecesi umumi dualar yapılırken siz kendinizde içinizden geldiği gibide dua edebilirsiniz. Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirilmesi, o gecenin azamet ve şanının büyük olduğunu gösterir.

  Demek ki, bu geceyi değerlendirmenin birinci şartı kalkmak, yani uyumamaktır. Kalkılıp ne yapılacağı konusunda bir tahsis yapılmamıştır. Namaz kılmak, Kur`ân okumak, dua etmek ve tefekkürde bulunmak sünnetle sabit olan şeylerdir. En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz.

  Bu mubarek gecede kadir gecesinde çekilecek dua yada kadir gecesi hangi dualar okunmalı diye sizler için güzel bir çalışma yaptık Allahın izniyle. Kadir gecesi dua ve ibadetleri yaparken şunuda unutmamak lazım bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsatta verilmektedir. Onun için bu geceyi ibrak ederken kadir gecesi duası nasıl yapılır (kadir gecesinde dua nasıl edilir) Çünkü bu gecenin öyle bir anı vardır ki, o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur.

  Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli kadir gecesi dua etmek herkese nasip olmaz bu gecenın kıymetini bilerek ibrak etmeliyiz. kadir gecesi için dualar Müslümanlar arasında genellikle Ramazan”ın 27. gecesi olarak ihya edilmektedir. Değerli takipçilerimiz için kadir gecesi duası arapça yazılışı ve kadir gecesi duaları türkçe olarakta yer verdik. İşte kadir gecesi duası uzun ve kısa olarak tüm detayları..

  Kadir gecesinin Ramazan ayının hangi gecesi olduğu açıkça bildirilmemiştir. Malûmdur ki Cenâb-ı Hak, içinde yaşadığımız imtihan dünyasında çok mühim şeyleri gizlemiştir. Üstad Bediüzzaman, bazı şeylerin bazı şeyler içinde gizlenmesinin hikmetinin, o şeyin diğer fertlerini de kıymetlendirmek olduğunu belirtir.

  kadir gecesi duasi allahumme inneke Duası

  “Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.”

  Hz. Aişe, Kadir Gecesi’ne ermenin şükrünü ve şevkini idrak etmek için Rasûlullah’a yönelip şöyle bir soru soruyor:

  Ya Rasûllallah, Kadir Gecesi’ne erme şerefine nail olursam nasıl dua edeyim, dedim: Rasûlullah da şu duayı okumamı söyledi:

  “Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.”

  “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizi, Daavat, 12)

  Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

  Ey talihsizlerin sığınağı,

  ey âcizlerin güç kaynağı,

  ey dertlilerin tabibi

  ey yolda kalmışların yol göstereni!

  Ey çaresizler çaresi!

  ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

  İçinde bulunduğumuz kadir gecesi hürmetine

  bizleri affeyle ya Rabbi

  Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun.

  Allahım

  Sen bizleri ufku, inancı ve davaranışlarıyla

  tam bir ruh ve mana kahramanı eyle

  Derinlik ve enginliğimizi

  bilgi ve muktesebatımızla birlikte

  gönül zenginliği, ruh saffeti

  ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya rabbi

  İLAHEL-ALEMİN!

  Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs’ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

  Allahım

  İnsanî değerlerin hor görüldüğü,

  dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı,

  her taraf, başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde,

  başka bir şey değil, Sen bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

  Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi!

  Mübarek ramazan hürmetine gönül insanları eyle ya rabbi!

  Allah”ım Hayırlı İnsanlar Çıkar Karşımıza

  Allah”ım

  güzel haberler veren,

  güzel şeylerden bahseden,

  güzel insanları lütfet,

  dünyamıza misafir et!..

  EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

  Şu mübarek gece hürmetine Bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

  Allahım

  kimseye gücenmeyelim;

  hele Hak’ka dilbeste olanlara kat’iyen kırılmayalım.

  Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım..

  Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım;

  utandırmak bir yana,

  böyle bir fenalığı gördüğümüzde

  büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım.

  mü’minlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı

  onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım;

  görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip

  ve kat’iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim ya Rabbi!

  Ey Rabbim,

  Gece çökmüş tüm yollarıma, karanlıklar yumruk vurur duygularıma, …’

  Rabbim, yol göster bana, Yürek yaralı… Yürek aciz… Yürek virane..

  Bu gönül ancak Senin dergahında biçare..

  Ey Rabb-i Rahimim..!

  … İmdat eyle, inleyen benliğime…

  Allahım

  hayatımızı Kur’ân ve Sünnet çizgisinde

  Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım..

  benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı

  sürekli tetikte bulunalım

  kendimize nisbet edilen güzellikleri

  “her şey senden” deyip sana verelim.

  iradeye vâbeste işlerde de her zaman

  “ben”den kaçıp, “biz”e sığınalım.

  hiç kimseden korkmayalım.

  Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım;

  ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım ya Rabbi!

  EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!

  Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep ‘Gelin, gelin’ diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur ‘Biz de geldik’ diyelim. Geldik ve Sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi Sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle.. Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!

  Allahım

  hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli

  ve ihlas donanımlı yaşamayı

  en birinci mesele bilelim,

  duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla

  öylesine Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım

  beraber yürüdüğümüz,

  aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle

  asla rekabete girmeyelim..

  onlara karşı kat’iyen kıskançlık duymayalım..

  aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım.. ve onlara karşı hareketlerimizde

  hep bir vücudun uzuvlarından

  herhangi bir organmış gibi davranalım ya Rabbi!

  EY YÜCELER YÜCESİ!

  Sen biliyorsun, biz de bunun farkındayız; ömrümüzün hasenât kefesi bomboş, pek çoğumuz itibarıyla bir ihlâs bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarınsız sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiş, gösteriş, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk u sefâya, makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yığınların rüya ve hülyaları ekonomi ve refah; taptıkları da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düşünceler kirli, davranışlar da tam buna göre… Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaşıyoruz, ak görünüyor kapkara davranıyoruz; idare ve siyaset deyip hem ışık türküleri söylüyor hem de karanlık ağıtları mırıldanıyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunları şaşırtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayı beceri kabul ediyoruz.

  Allahım

  Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle.

  Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun

  bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım

  Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hırs gösterelim

  ve böyle bir hedefe ulaşmak için de

  bütün varımızı feda edebilelim,

  dünyevî-uhrevî her şeyden vazgeçebilelim ya Rabbi!

  EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

  Şu mübarek gecede binler, yüz binler Senin karşında divan durarak ellerimizi Sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve “Biz geldik” diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak kaçkınlığımızı muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, karıştırdığımız haltlara değil, Senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz; Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahşetinden bize ne! Her yanda şeytan ve avenesi içten içe homurdanıp duruyorlarmış, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her şeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük şeyleri görür, en cılız sesleri işitir, hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi cevapsız bırakmazsın.

  Allahım

  Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla

  herkesle uyum içinde olmayı lutfet

  hiç kimseyle cedelleşmeyelim,

  hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim.

  kat’iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim.

  Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden

  hemen herkesi sevelim..

  Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü

  Herkesi alkışlayalım

  Başkalarının anlayışlarına

  hem de konumlarına saygılı kalmaya

  alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!

  Allahım

  İnsanî değerlerin hor görüldüğü,

  dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı,

  her taraf, başı boşların gürültüleriyle inlediği günümüzde,

  başka bir şey değil, Sen bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

  Kadir gecesi hürmetine gönül insanları eyle ya Rabbi!

  Mübarek ramazan hürmetine gönül insanları eyle ya rabbi!

  Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve O’nun bütün arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz;

  dualarımızı kabul buyur ya Rabbi! Allahumme İnni Amin

  velhamdü lillahi Rabbil alemine’l-fatiha

  10,00TL
  Vergiler Hariç: 10,00TL
  Çerez Politikası
  Bu sitede, kullanıcı tecrübesi geliştirmek ve bu web sitesinin randımanlı çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmıştır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakabilirsiniz