Ettehiyyatu Dini Bilgi Platformu

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu
Ettehiyyatü Duası ve Anlamı
Menu
Your Cart

  Mucizevi Sekine Duası

  Mucizevi Sekine Duası
  Mucizevi Sekine Duası
  Mucizevi Sekine Duası
  Mucizevi Sekine Duası
  Mucizevi Sekine Duası

  İçerik

  Sekine Duası Nasıl Yapılır

  1- Niyet (Ne maksatla ve ne için okunduğuna niyet etmek)

  2- İstiğfar (7 Kez)

  3- Salavat-ı Şerife (7 Kez)

  4- Allah-u Ekber (10 Kez)

  5- 6 Esmayı her ayetle beraber okumak (19 Kez)

   


  Besmele çekilip; FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN denilir.


  1. Ayet okunur ve bu sırayla 19 kere tekrarlanır.


  Sonra tekrar Besmele, 6 Esma ve 2.ayet okunurak devam edilir. 19 ayeti bitirene kadar aynı şekilde okunur.


  6 Esma: "FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN"

   


  Ayetlerin Türkçe Okunuşları

  1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

  2.Ayet: Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

  3.Ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

  4.Ayet: İnnallahe kane tevvaben rahime

  5.Ayet: innallahe kane gafuran rahime

  6.Ayet: fe innallahe kane afüvven kadira

  7.Ayet: innallahe kane semian besira

  8.Ayet: innallahe kane alimen hakime

  9.Ayet: innallahe kane aleyküm rakibe

  10.Ayet: İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

  11.Ayet: ve yen surakellahu nesran azize

  12.Ayet: İnne hızballahi humül gâlibûn

  13.Ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz

  14.Ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid

  15.Ayet: Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

  16.Ayet: Hasbünallâhu veni'mel vekîl

  17.Ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber

  18.Ayet: iyyake na'budü ve iyyake nestain

  19.Ayet: velhamdü lillahi rabbil alemin

   

  Ayetlerin Türkçe Mealleri

  1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

  2. Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

  3. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

  4. Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

  5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

  6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

  7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

  8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

  9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

  10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

  11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

  12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

  13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

  14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

  15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

  17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

  18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

  19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

   

  Ayetlerin Okunuş Niyetleri

  Güç işlerin kolay olması niyetiyle (Talak-7)

  Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)

  Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için (Hadid-9)

  Tevbe kabulü ve mağfiret istemek (Nisa-16)

  Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)

  Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)

  Duanın kabulü niyetiyle (Nisa-58)

  Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak (Nisa-11)

  Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)

  Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-1)

  Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-3)

  Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Maide-56)

  Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Hud-66)

  Cenab-ı Hak’tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik (Lokman-26)

  Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)

  Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)

  Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için (Enbiya-103)

  Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)

  Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2, En'am-45)

  10,00TL
  Vergiler Hariç: 10,00TL
  Çerez Politikası
  Bu sitede, kullanıcı tecrübesi geliştirmek ve bu web sitesinin randımanlı çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmıştır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakabilirsiniz