Ettehiyyatu Dini Bilgi Platformu

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu
Ettehiyyatü Duası ve Anlamı
Menu
Your Cart

  Yemek Duası

  Yemek Duası
  Yemek Duası
  Yemek Duası
  Yemek Duası
  Yemek Duası

  İçerik

  Yemek Duası yemekten önce ve sonra okunan, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav.) sünnetlerinden biridir.

  Halk arasında birbirinden farklı şekilde Arapça ve Türkçe okunuşları olan yemek duaları vardır. Yemek duası Arapça ve Türkçe okunabileceği gibi Arapça’sını ve anlamını öğrenmeye çalışmak daha güzel olanıdır.

  Yemek duası ile bizleri yokken var eden, bize sayısız nimetler veren Rabbimize şükrümüzü eda edebiliriz.

  Elhаmdülillаhirаbbil аlemîn.

  Vesselаtü ve’s-selаmü аlа seyyidinа muhаmmedin ve аlа аlihi ve sаhbihа ecmаin.

  Vа’fuаnnа vаğfirlenа verhаmnа ente mevlаnа fensurnа аlel kаvmil kаfirin. (3 Kere)

  Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab.

  Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.

  Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn, iftahilbaabe yaa Allah ( 3 Kere )

  Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

  Аllаhümmeğfir sаhibe hаze’t-tааmi vel-аkilin.

  Аllаhümmec’аl devletehüm dаimen , evlаdehüm аlimen sаlihа.

  Ve lа tüsellıt аleyhim zаlimа.

  Аllаhümme zid ve lаtengus ni’meten kesirаten bi hurmetil Fаtihа.

  Yemek Duasının Meali

  “Allah’a hudutsuz hamd ü senâlar olsun (Hamd ve senânın / medhin / övgünün her türlüsü Allah Teala içindir).Allah’a Hamd olsun. Allah’a Hamd’olsun. O Allah ki; bize yedirdi, içirdi ve bizi Müslümanlardan kıldı.

  Âlemlerin Rabbine hamd olsun.

  Salât ü selâm Efendimiz Muhammed (Mustafa’ya) ve âline ve ashâbının hepsine olsun.

  Allâh’ım; bizi affet, bizi mağfiret et, bize rahmet et. Sen bizim Mevlâmız’sın, kâfirlere karşı bize yardım et (3 kere).

  Allâh’ım! Rızkların ve fütûhâtın adedince Efendimiz Muhammed üzerine salât eyle…

  Ey dilediğine rızkları hesapsız olarak yayan / veren, serip döşeyen, (rızık kapılarını) açan Allâh’ım! Bizim üzerimize / bize de her yönden, (bizce) bilinmeyen hazînelerinden, mahlûkata minnet ettirmeden, sırf senin fazl ü kereminden hesapsız ve geniş rızık(lar) ver;

  ey ikrâm-ihsân ve in’âm edicilerin en büyüğü, rahmet edenlerin en rahîmi / merhametlisi Allâh’ım!

  Ey Allâh’ım, kapıyı (bütün hayır-bereket, ihsan ve lûtuf kapılarını) aç (3 defa).

  Ey her şeye kâfî gelen / yeten, ey her şeyi sür’atle açan (açmaya gücü yeten) Allâh’ım; (bizim için) hayır (kapı)ları(nı) aç!

  Allâh’ım, şu yemeğin sahibini ve yiyenleri mağfiret et (günahlarını bağışla). Bizim devletimizi ayakta tut, ni’metimizi devamlı kıl. Evlatlarımızı âlim ve sâlih eyle. Onları üzerimize zâlim olarak musallat etme. Allâh’ım; arttır / ziyadeleştir nimetlerini, çoğalttıktan sonra da eksiltme, Fâtiha sûresinin hürmetine… Amîn.

  10,00TL
  Vergiler Hariç: 10,00TL
  Etiketler: Yemek, Duası, Yemek Duası
  Çerez Politikası
  Bu sitede, kullanıcı tecrübesi geliştirmek ve bu web sitesinin randımanlı çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmıştır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakabilirsiniz