Ettehiyyatu Dini Bilgi Platformu

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu
Ettehiyyatü Duası ve Anlamı
Menu
Your Cart

  Hz Yusuf Duası

  Hz Yusuf Duası
  Hz Yusuf Duası
  Hz Yusuf Duası
  Hz Yusuf Duası
  Hz Yusuf Duası

  İçerik

  Hz. Yunus Peygamberin Duası, Anlamı ve Fazileti

  Enbiya Suresi 87. Ayet-i Kerime’de geçen, Hazreti Yunus (aleyhisselam) Peygamber’in Balığın karnında iken okuduğu dua “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” zikrinin Anlamı, Arapça-Türkçe okunuşu, Meali, kaç kere okunmalıdır? Faziletleri ve Açıklaması

  Hz. Yunus Peygamberin Duası

  Her türlü sıkıntı ve zor zamanlarda okunacak Hz. Yunus (aleyhisselam)’ın balığın karnında iken okuduğu ve bu dua vesilesiyle Allah’ın inayet ve yardımı ile sıkıntıdan kurtulduğu ve selamete çıktığı tesiri büyük ve azîm bir dua, münacâttır.

  Hz. Yûnus’un Yûnus balığının karnında iken Allah’a ettiği dua, şudur:

  لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

  Lâ ilâhe illa ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn

  Anlamı: “…Senden başka İlâh yoktur. Sen, Sübhân’sın (her şeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zâlimlerden oldum.” (Enbiyâ Sûresi, 87. âyetten kısmen alınmıştır)

  Peygamber Efendimiz buyurdu ki, “Birinize dert ve belâ gelince, Yûnus Peygamberin duasını okusun! Allah-u Teâlâ, Onu muhakkak kurtarır.”

  Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen dert, bela, sıkıntı için okunması tavsiye edilen diğer bir hadis şöyledir;

  Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu;

  “Size birinizin başına dünya ile ilgili bir sıkıntı veya bela geldiğinde okuyarak bundan kurtulacağı bir şeyi haber vereyim mi?

  O, Hazret-i Yunus (as)’ın duasıdır.”

  لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

  Lâ ilâhe illa ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn

  Kaynak: Suyuti, Cami’ussağir, 3/104, no:2861; Hakim, Müstedrek, 1/505

  Sıkıntıyı veren Allah olduğu gibi dertlere derman olacak, sıkıntıyı ve zorluğu da Allah’tan başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Şu âyetlerde, bunun gerekçesi açıklanmıştır:

  “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu, yine O’ndan başka kaldıracak yoktur ve eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu geri çevirecek de yoktur.” (Yunus Suresi /107)

  Yunus Peygamberin Duası Türkçe Okunuşu:

  “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn”

  Senden başka hiçbir ilah yoktur Seni tenzih ve tesbih ederim Ben zalimlerden oldum

   Enbiyâ Sûresi 87. Ayet Arapça:

  فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

  “Karanlıklar içinde niyaz etti: ‘Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.'”

  Hazret-i Yunus ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı, en azîm bir münâcâttır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Tirmizî, Deavât: 81; Müsned, 1:170.

  Enbiya Suresi 87-88. Ayetler

  Hz. Yunus Peygamberin duası hangi surede geçmektedir?

  Enbiya suresi, Kuran-ı Kerim‘in 21. suresi ve Peygamberlerden bahsettiği için Enbiya adını almıştır. Bir çok peygamberin kıssası bu surede zikredilir. Yine Hz. Yunus Peygamberin kıssası da bu surede zikredilir.

  Enbiya Suresi 87. Ayet-i Kerime‘de Allahu Teala şöyle buyurur;

  Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne). (Enbiya – 87) 

  Meali: Zünnûn’u da (Yûnus) zikret! Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!” diyerek yalvardı. (Enbiya – 87)

  Ayetin Açıklaması

  Bu ayette Zünnûn ifadesiyle Hz. Yûnus peygamber kastedilmiştir. Balık tarafından yutulduğu için kendisine “balık sahibi” anlamında Zünnûn lakabı verildiği aktarılmaktadır.

  Cenab-ı Hak bir sonraki gelen Ayette Hz. Yunus Peygamberin duasının kabul olduğunu şu şekilde zikreder;

  Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne). (Enbiya 88)

  Meali: Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. (Enbiya – 88)

  Kur’ân-ı Kerîm’de 4 yerde “Yûnus” olarak, bir yerinde “Zünnun” ifadesi ile diğer bir yerinde ise “Sahibu’l-Hut” ifadesi olmak üzere toplam 6 yerde Yunus Peygamberden bahsedilir.

  Yunus Peygamberin Duası Fazileti ve Sırları

  “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin”  Yunus aleyhissemalm’ın bir duasıdır. Balığın karnında, karanlıkta, denizin altında her şeyden ümit kesilmiş, sebepler sukut etmiş şekilde iken bunu okudu. bu dua ve tesbihi devamlı surette okuyarak dua edenin duası Cenab-ı Allah kabul eder.”

  Yunus aleyhisselam’ın duası ile yapılan güzel bir dua

  Yunus aleyhisselam, gecenin karanlığı, denizin dalgası, balığın karnı, iç içe karanlıklar içindeyken, Lâ ilâhe illa ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn demişti. Sen de onu selamet sahiline kavuşturmuştun. Allah’ım

  Sen’den başka Hak Mabud yok, Seni tesbih ederim, Sen ne yücesin, kudret Sen’de, Kemâl Sen’de, acizlik bende, ihtiyaç bende demişti… Ya Rabbi, bizi de maddi ve manevi, bunalımlardan aydınlığa kavuştur Ya Rab…

  ‘Ey Peygamberim! Haddi aşan kullarıma söyle Benim rahmetim büyüktür, geniştir, bana tevbe ettiklerinde, bana sığındıklarında ben onları affederim.’ (Zümer Suresi 53. Ayet) buyuruyorsun. Bizleri de affeyle Ya Rabbi

  Hadis-i şerifler

  Aişe (r.a)’dan rivayet edildi ki :

  Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim; ”Sizden bir kimse sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa,üç defa “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” desin buyurmuştur.

  Yine bir hadis şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

  “Hasta olan bir kimse kırk defa bu tesbihi okur da ölürse, şehit olarak ölür. Eğer o hastalıktan kurtularak şifa bulur iyileşirse, günahları af olunur.” 

  İmam-ı şafi hazretleri bu ayetin esrarı hakkında şöyle buyurmuştur;

  “Suçsuz yere hapse düşen bu ayeti okumaya devam ederse kurtulur. Hastalıkları tedavi edecek en güzel manevi duadır. Bu ayet bütün müsibetleri giderir.”

  Hadîs âlimi Cafer bin Muhammed Hazretleri bu dua hakkında şöyle demiştir; “Bir kederi, sıkıntısı olana şaşıyorum. Nasıl bu zikredilen duayı (Hz. Yunus (as)’ın duasını) okumaz.”

  Bu ayet-i kerimede geçen bu dua ve zikir her niyet için “sabah namazından sonra 41 gün 41 adet” okunmaya devam edilirse,Cenab-ı Allah o kimsenin muradını verir.

  Akşam ve Yatsı Namazı arası 33 Kere okunur

  Akşam Namazı ve Yatsı Namazı arası 33 kere “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez-zalimîn” okumak, zikretmek oldukça faziletlidir. Bediüzzaman Hazretlerinin Akşam ve Yatsı namazı arası yaptığı tesbihattır.

  10,00TL
  Vergiler Hariç: 10,00TL
  Çerez Politikası
  Bu sitede, kullanıcı tecrübesi geliştirmek ve bu web sitesinin randımanlı çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmıştır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakabilirsiniz