Ettehiyyatu Dini Bilgi Platformu

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu
Ettehiyyatü Duası ve Anlamı
Menu
Your Cart

  Kenzul Ars Duasi

  Kenzul Ars Duasi
  Kenzul Ars Duasi
  Kenzul Ars Duasi
  Kenzul Ars Duasi
  Kenzul Ars Duasi

  İçerik

  KENZÜL ARŞ DUASI

   Bismillâhirrahmânirrahiym*

  Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn* Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn* Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn*

  Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*

  Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Ve bihî nesteıynü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

  Lâ ilâhe illallâhü şükran li nı’metih*

  Lâ ilâhe illallâhü ıkrâran bi rubûbiyyetih* Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih*

  Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı mîkâiyle aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfile aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâiyle aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehû aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşi aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ismâıylü fe necceytehû minez zebhı aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe radedte aleyhi besarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî dâvûdü fe cealtehû halîfeten fil erdı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil erdı aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel ğammillezî kâne fîhi aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ıysebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetümraetü fir’avne fe rezaktehel cennete aleyke yâ rabb* Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâiyle lemmâ câvezül bahra aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rabb*

  Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rabb*

  İnneke entel kerîmül kebîr* Hasbûnallâhü ve nı’mel vekîl* Ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

  Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem*

  KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETİ

  Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)‘den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor: “— Cebrail bana dedi ki: “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allahü Teala onu, Kıyamet Günü’nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder. Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız  ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir. Sırat Köprüsü’nden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur, dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve Allah’ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar  ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan meneder. Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde  taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam’ı rüyasında görür.”

  Ebu Bekir Sıddık (r.a.) buyurdu:

  “Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselam’ı rüyamda gördüm.”

  Hazreti Ömer (r.a.) şöyle buyurur:

  “Hiç bir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.”

  Hazreti Osman (r.a.) diyor ki:

  “Ben Kur’an-ı Kerim’i ezberleyemezdim. Resulü Ekrem (s.a.v.)’e bu hususu şikayet ettim. Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeyi başardım.”

  Hazreti Ali Kerremallahü vechehü buyuruyor ki:

  “Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım. Kim ki Fatiha’yı, İhlas Suresi’ni, Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.”

  Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur; biz burada kısa olarak zikrettik.

  Kenzül arş duasının faziletleri saymakla bitmez.

  Kenzül Arş Duası‘nı  her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumlarda okuyabilirsiniz. Faziletleri ve faydaları oldukça geniş ve güçlü bir duadır. Faziletlerini saymakla bitmez. Sizlerde bu kenzül arş duasının sırlarına erişmek istemez misiniz?

  Bazen insan öyle zor durumlar yaşar ve öyle bir yardıma ihtiyaç duyduğumuz anlar vardır ki. Herşey bir anda tersine gitmeye başlar. Bir bakarız yanımızda hiç kimse kalmamış ve dertlerimizle başbaşayız. O anda Allah’tan başka bir yardım isteyeceğimiz bir kimsemiz kalmamıştır. Artık dua etme vakti gelmiştir. Belki de Rabbimiz böylesini hayırlı ve uygun görmüştür, bizden dilek dua beklemektedir.

  Birçok dua, zikir vardır. Fakat sizlere kenzül arş duası olarak bilinen duadan bahsedeceğim.

  Kenzül arş duası Allah’u Teala’nın sırlı isimlerinin hürmetine yapılan oldukça da güçlü bir duadır. Kenzül ars duası ‘nın Arapça Okunuşu ve anlamı ile de okuyabilirsiniz. Gerçek ve saf bir niyetle Rabbimize Onun Yüce İsimlerini vesile kılarak dua etmeliyiz. Kenzül Arş Duası Allah’a ibadet maksadı ile okunursa Allah-u Teala kullarını duanın meyvelerinden mahrum bırakmaz. 

  Kenzül arş duasını kimler okumalı?

  Abdulkadir Çelik’in  dua yolu ile Allah’a sesimizi duyurmamızı sağlayan Kenzül Dua her kapıyı açan anahtar dualar kitabını kimler okumalıdır? 

  Şeytani olan büyü, tılsım, muska gibi kötülükleri içinde barındırmayan, sadece dualardan ve o duaların nasıl okunması gerektiğinden oluşan Kenzül Arş Duası  kitabı, her bireyin elinde olması gereken çok özel bir eserdir. Tüm teslimiyetle ve içtenlikle okunduğu zaman mutlaka işe yarayan anahtar dualardan oluşan kenzül arş duası kitabını mutlaka okunmalıdır.


  ✅ Yaşadığı olumsuz hayattan dolayı depresyona giren ve bununla başa çıkamayanlar okumalıdır ki, bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar.


  ✅ Sevdiğine kavuşamayan, kara sevdaya düşenler okumalıdır ki, sevdiklerine daha güzel/yakışıklı görünsünler, onu elde edip bir hayat boyu mutlu yaşasınlar.


  ✅ Okul, ister iş hiç fark etmez sınava girecekler okumalıdır ki, sınav esnasında heyecandan arınıp tam konsantre olarak doğru cevapları bulsunlar.


  ✅ Sağlığında sorun yaşayanlar okumalıdır ki, en kısa sürede sağlığına kavuşup bunu bir ömür boyu korusunlar.


  ✅ Hayatta hep isteyip de sahip olamadığımız ev,araba, mertebe ve benzeri her türlü hacetimizin yerine gelmesi için okunmalıdır.


  Kenzül Arş Duası Oku Dileğin Gerçek Olsun ?

  kenzül arş duasıDilek için okunan dua araştırmaları yaptığınızda karşınıza pek çok dua çıkmaktadır. Bunlardan bazıları İslam alimlerinden bazıları da Peygamberimize ait hadislerden günümüze kadar gelmiş dualardır. Zaten Allah Kuran’ı Kerim’de de bizlere nasıl dua edeceğimizi öğretmektedir. Ancak bazı dualar vardır ki ancak kurallarına uyularak edildiğinde kabul olmaktadır. Bu dualardan bir tanesi de kenzul ars duasi. Peygamberimizin hadislerinden ve İslam alimlerinden bizlere ulaşan fazileti oldukça fazla bir duadır. Duanın oldukça etkili olmasının en büyük nedeni ise öncesinde ve sonrasında okunan Ayet-ül Kursi ve çekilen esmalardır. Okunan esmalar en az 5 olmakla birlikte bu esmalar 10’a kadar çıkarılmaktadır. Kenzul dua da denilen bu faziletli dua her türlü dilek ve istekler için okunabilmektedir. Genellikle hastalıklardan ve borçlardan kurtulmak, özgürlüğüne kavuşmak ya da sevdiğine kavuşmak isteyenler için oldukça etkilidir.

  10,00TL
  Vergiler Hariç: 10,00TL
  Çerez Politikası
  Bu sitede, kullanıcı tecrübesi geliştirmek ve bu web sitesinin randımanlı çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmıştır. Şirketimiz ve ziyaretçi bilgilerinin korunmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakabilirsiniz